Wczasy pod Gruszą – co to jest i jak zdobyć świadczenie?

Kwota finansowania wypoczynku, powszechnie nazywanego „wczasami pod gruszą”, to specjalne świadczenie wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Roczne dodatki wynoszą zazwyczaj około kilkuset złotych, jednak należy pamiętać, że nie są one dostępne dla wszystkich. Kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia i jak można je otrzymać?

Co to są wczasy pod gruszą?

„Wczasy pod gruszą” oraz inne dodatki oferowane przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mają na celu wsparcie pracowników znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, w praktyce, prawie każdy pracownik może ubiegać się o te dodatki, a ich wysokość będzie zależeć od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Ważnym warunkiem korzystania z tych świadczeń jest istnienie ZFŚS w danym zakładzie pracy. Nie jest to bowiem takie oczywiste i nie w każdej firmie taki ZFŚS może się zawiązać.

Co to jest ZFSŚ czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z przepisami prawnymi w Polsce, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest tworzony przez pracodawców w celu zapewnienia świadczeń socjalnych dla pracowników. Utworzenie ZFŚS jest obowiązkowe dla pracodawców spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  1. Zatrudniają minimum 50 pracowników.
  2. Zatrudniają od 20 do 49 pracowników, pod warunkiem złożenia wniosku o utworzenie ZFŚS przez zakładową organizację związkową.

Obowiązek założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wynika z liczby pracowników zatrudnionych na początku roku kalendarzowego, czyli z stanu z 1 stycznia. Następnie, nawet jeśli liczba pracowników ulegnie zmianie w ciągu kolejnych miesięcy, nie będzie to miało wpływu na obowiązek utrzymania funduszu.

Odstępstwem od ogólnej zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest sytuacja, w której w przedsiębiorstwie istnieje układ zbiorowy pracy. W takim przypadku strony układu mają możliwość zdecydowania o nie-wprowadzeniu Funduszu.

Natomiast inni pracodawcy dobrowolnie podejmują decyzję o utworzeniu ZFŚS w swoim zakładzie pracy. Mają również opcję zamiast tworzenia Funduszu, wypłacania pracownikom innych świadczeń, na przykład świadczeń urlopowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) może być wykorzystywany w różnych celach, takich jak:

  1. Działalność kulturalno-oświatowa.
  2. Działalność sportowo-rekreacyjna.
  3. Wypoczynek, nazywany popularnie „wczasami pod gruszą”.
  4. Opieka nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych.
  5. Pomoc finansowa, w formie zapomogi lub paczek świątecznych.
  6. Bezzwrotna lub zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, na przykład pożyczka remontowa.

Konkretne warunki przyznawania tych świadczeń są określane w regulaminie zakładowym, który może się różnić w zależności od danej firmy.

Wczasy pod gruszą kwota dopłaty

Wysokość dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest zależna od dochodów pracownika oraz członków jego rodziny. Przy przyznawaniu świadczenia „wczasów pod gruszą” nie są brane pod uwagę staż pracy ani kwalifikacje. Konkretna kwota, jaką otrzyma pracownik, jest ustalana przez pracodawcę. Zazwyczaj wypłacane świadczenia wynoszą od 200 do 1000 złotych.   Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania są zawarte w regulaminie funduszu.

Komu należą się Wczasy pod gruszą?

Aby skorzystać z „wczasów pod gruszą”, ważnym wymogiem jest posiadanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zazwyczaj świadczenie przyznaje się, gdy pracownik weźmie minimum 10 dni nieprzerwanego urlopu i złoży wniosek o dofinansowanie. Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) określają, że z dopłat mogą skorzystać pracownicy, członkowie ich rodzin, renciści oraz emeryci. Choć świadczenie często kojarzy się z letnim wypoczynkiem, może być przyznawane również w sezonie zimowym, jeśli pracownik weźmie urlop w tym okresie. Świadczenie przyznaje się raz w roku, a wypłacane niezależnie od tego, jak planujemy spędzić przyznany urlop. Oznacza to, że dostęp do niego mają zarówno osoby wyjeżdżające za granicę lub odwiedzające rodzinę, jak i ci, którzy pozostają w domu.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o świadczenie Wczasy pod Gruszą?

Zazwyczaj wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS można złożyć osobiście lub mailowo w firmie, w tzw. kadrach lub u bezpośredniego przełożonego. W formularzu wniosku, którego wymaga się od pracownika, należy podać planowany czas urlopu oraz dochód miesięczny na jednego członka rodziny. W niektórych przypadkach mogą od Ciebie wymagać również dodatkowych dokumentów, takie jak zeznanie podatkowe (PIT) za poprzedni rok.

„Wczasy pod gruszą” stanowią korzystne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przedsiębiorstwa mogą cieszyć się zaangażowaniem pracowników oraz budować pozytywny wizerunek firmy. Z drugiej strony, pracownicy mają możliwość zaplanowania większego budżetu na wyjazd. Mogą też cieszyć się dłuższym wypoczynkiem, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego.

Potrzebujesz wsparcia w załatwieniu formalności? Chcesz założyć ZFŚS w swojej firmie i nie wiesz jak to zrobić? A może potrzebujesz kogoś, kto ogarnie wczasy pod gruszą w bieżącym roku? Skontaktuj się z nami – pomożemy, zajmiemy się formalnościami. AMA Consulting zaprasza do współpracy.