Pomoc dla obywateli Ukrainy w 2023 r nadal pozostaje kosztem podatkowym

W roku 2023, koszty podatkowe dotyczące darowizn na rzecz obywateli Ukrainy nadal będą mogły być zaliczane przez podatników CIT i PIT.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub cenę nabycia przedmiotów lub praw przekazanych w formie darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Darowizny te będą mogły być przekazane do organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, wojewodów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów zajmujących się leczeniem lub ratownictwem medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi działalność pożytku publicznego na terytorium Ukrainy. Jednocześnie, aby koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie mogły być one wcześniej zaliczone do kosztów w ramach odpisów amortyzacyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wydatki związane z nieodpłatnym świadczeniem, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, mogą być zaliczane do kosztów podatkowych przez darczyńców na rzecz wymienionych podmiotów. Ponadto, darczyńca będzie mógł odliczyć wartość dokonanych darowizn od swojego dochodu lub przychodu, nawet jeśli koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw, które są przedmiotem darowizny, zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie, obdarowane podmioty nie będą zobowiązane do zaliczenia otrzymanych darowizn lub wartości nieodpłatnych świadczeń do swoich przychodów podatkowych.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli na terytorium Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych na Ukrainie, zostali zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego od otrzymanej pomocy humanitarnej. Warunkiem jest posiadanie polskiej rezydencji podatkowej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Podatnik może potwierdzić ten fakt, składając pisemne oświadczenie o posiadaniu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą przekazać darowizny na rzecz wsparcia Ukrainy, powinni skonsultować się ze swoim biurem rachunkowym w celu dokładnego spełnienia formalnych wymagań, umożliwiających skorzystanie z preferencji podatkowej w 2023 r. Takie darowizny (i usługi nieodpłatne) mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania oraz zminimalizować koszty podatkowe związane z prowadzeniem działalności.