Nie będzie podatku od niezapłaconych faktur

Podatek od niezapłaconych faktur – o co w tym chodzi?

Jeśli podatnik nie otrzymał płatności za wystawioną fakturę, może skorzystać z ulgi na tzw. złe długi. Ta ulga jest stosowana w przypadku PIT, CIT oraz VAT. Korzystanie z tej ulgi oznacza, że podatnik nie musi płacić podatku od faktur, za które nie otrzymał zapłaty.

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Podatnicy mają możliwość obniżenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Można to zrobić w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub w umowie. Dłużnik zobowiązany jest zwiększyć zobowiązanie o tę wierzytelność w swoim zeznaniu podatkowym. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na złe długi również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanych w trakcie roku podatkowego. Po uregulowaniu należności wierzyciel i dłużnik dokonują korekty. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. W 2021 roku z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tysięcy podatników!

Ulga na złe długi w VAT

Podatnicy mają możliwość skorygowania podatku od wierzytelności dotyczących opodatkowanych czynności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty, a od końca roku od wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż 3 lata. W przypadku, gdy kontrahentem nie jest czynny podatnik VAT, wierzytelność musi zostać wpisana do rejestru długów, potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana do egzekucji lub ogłoszona wobec dłużnika upadłość konsumencką. Dłużnik będący podatnikiem ma jednocześnie obowiązek skorygowania odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął termin płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel, jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.

Masz pytania? Wątpliwości? Nie wiesz czy możesz skorzystać z tej lub innej ulgi? Dowiedz się więcej! Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością pomożemy Ci zoptymalizować firmowe koszty!