Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego CIT za 2022 r.

Czas na rozliczenie rocznego CIT – nowe zmiany

Resort Finansów przekazał dobre wieści – projekt rozporządzenia, które ma na celu wydłużenie terminów rozliczenia rocznego podatku CIT, wszedł w życie. To oznacza, że przedsiębiorcy i podatnicy, którzy są zobowiązani do płacenia podatku CIT, będą mieli więcej czasu na uregulowanie swojego zobowiązania podatkowego.

Wydłużenie terminu rozliczenia CIT jest reakcją na postulaty środowisk księgowych, które zgłaszały, że obecne terminy są zbyt krótkie i trudne do spełnienia, szczególnie dla małych firm i przedsiębiorstw.

W rozporządzeniu przewidziano, że ostateczny termin na dokonanie niektórych działań, będzie przesunięty z 31 marca 2023 roku na 30 czerwca 2023 roku. Dokument zakłada, że termin składania zeznań CIT-8, CIT-8AB o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 roku, został wydłużony z 31 marca 2023 roku na 30 czerwca 2023 roku. Zmiana dotyczy również terminu wpłaty podatku należnego, który zostanie wykazany w zeznaniu lub różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku również zostanie przesunięty na 30 czerwca 2023 roku.

Przesunięcie terminu rozliczenia CIT na późniejszą datę, ma na celu zapewnienie większego komfortu i bezpieczeństwa podatnikom podczas wypełniania swoich obowiązków podatkowych w związku z szybko zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. Rozporządzenie dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oczywiście projekt rozporządzenia i jego ostateczna treść są dostępne na rządowych stronach, m.in. na stronie legislacja.gov.pl.

Masz więcej pytań? Chcesz zoptymalizować firmowe koszty? Nie wiesz z której ulgi możesz skorzystać? Podpowiemy! Zapraszamy do kontaktu z nami!